Home

Το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση

Κρατικοί χώροι φιλοξενίας και αναδυόμενα στεγαστικά κοινά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ερευνητής: Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου

Επιβλέπων καθηγητής: Κωνσταντίνος Λαλένης

Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία υλοποιείται από το Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

Το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση:

Κρατικοί χώροι φιλοξενίας και αναδυόμενα στεγαστικά κοινά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

The Refugees’ Right To Housing: 

State hospitality centers and emerging housing commons in Athens and Thessaloniki

εγχειρίδιο – manual

link-σύνδεσμος

ΗΜΕΡΙΔΑ

Το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση. 

Κρατικοί χώροι φιλοξενίας και πρακτικές στεγαστικών κοινών

Διοργανωτές

Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου

(Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Κωνσταντίνος Λαλένης

(Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Ημερομηνία:

20 Νοεμβρίου 2020

ώρα: 13.00-18.00

Πρόγραμμα Ημερίδας

Α συνεδρία

Συντονίζει Κωνσταντίνος Λαλένης

13.00-15.30

Το δικαίωμα των προσφύγων στην κατοικία. Kρατικές πολιτικές χωροθέτησης κέντρων φιλοξενίας και στεγαστικά κοινά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου, μεταδιδακτορικός ερευνητής, ΤμΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κωνσταντίνος Λαλένης, καθηγητής, ΤμΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Δομές φιλοξενίας και Τοπικές αντιδράσεις ως κοινωνικό ΝΙΜΒΥ: Μια απόπειρα χαρτογραφικής αποτύπωσης (2019-2020)

Αλεξάνδρα Μακρίδου, τελειόφοιτη φοιτ., ΤΜΧΑ ΑΠΘ

Γιάννης Φραγκόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΤΜΧΑ, ΑΠΘ

Πρακτικές στέγασης των προσφύγων και σχολικός διαχωρισμός. Η περίπτωση μικρού και μεσαίου μεγέθους πόλεων στην Ελλάδα

Πηνελόπη Βέργου, Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το δικαίωμα σε ανθρώπινες συνθήκες στη τελευταία κατοικία

Γιάννης Πολυμενίδης, Υπ. Δρ., ΤμΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Προσφυγικές ροές και στέγαση στις πόλεις

Παντολέων (Παντελής) Σκάγιαννης, καθηγητής, ΤμΜΧΠΠΑ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Διάλειμμα

15.30-15.50

Β συνεδρία

Συντονίζει Χαράλαμπος Τσαβδάρογλου

15.50-18.00

Κατάληψη στέγης City Plaza: αμφισβητώντας πολλαπλά όρια και σύνορα

Όλγα Λαφαζάνη, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Κατοικώντας το μόνιμα προσωρινό: στεγαστικές πρακτικές, μετακινήσεις και δίκτυα σε συνθήκες επισφάλειας και περιορισμένης κινητικότητας

Φιλύρα Βλαστού, υπ. Δρ. ΕΜΠ/ ερευνήτρια ΑΠΘ

Εύα Παπατζανή, υπ. Δρ. ΕΜΠ/ ερευνήτρια ΑΠΘ

Αλεξάνδρα Σιώτου, διδάσκουσα & ερευνήτρια Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας/ ερευνήτρια ΑΠΘ

Πάνος Χατζηπροκοπίου, επίκουρος καθηγητής ΑΠΘ

Συνθήκες διαβίωσης και μόνιμη κατάσταση εξαίρεσης στη Λέσβο

Χρύσα Γιαννοπούλου, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Κρατικό πρόγραμμα αποκατάστασης και αυθαίρετη αυτοστέγαση τη περίοδο του μεσοπολέμου. Τα παραδείγματα των προσφυγικών συνοικιών της Νέας Κοκκινιάς και της Δραπετσώνας

Ελένη Κυραμαργιού, μεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών / Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Η Ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «χορήγηση υποτροφίας για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας η οποία υλοποιείται από το Π.Θ. και χρηματοδοτήθηκε από το «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος»

Housing Commons vs. State Spatial Policies of Refugee Camps in Athens and Thessaloniki

άρθρο σε ακαδημαϊκό περιοδικό

σύνδεσμος

Το δικαίωμα των προσφύγων στην στέγαση.

Στεγαστικά κοινά και πολιτικές χωροθέτησης κέντρων φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

άρθρο σε πρακτικά επιστημονικού συνεδρίου

σύνδεσμος

Reimagining a Transnational Right to the City: No Border Actions and Commoning Practices in Thessaloniki

άρθρο σε ακαδημαϊκό περιοδικό

σύνδεσμος

Although there is extensive literature on State migration policies and NGO activities, there are few studies on the common struggles between refugees and local activists. This article aims to fill this research gap by focusing on the impact of the transnational No Border camp that took place in Thessaloniki in 2016. The border region of northern Greece, with its capital Thessaloniki, is at the heart of the so-called refugee crisis and it is marked by a large number of solidarity initiatives. After the sealing of the “Balkan corridor”, the Greek State relocated thousands of refugees into isolated and inappropriate camps on the outskirts of Thessaloniki. Numerous local and international initiatives, with the participation of refugees from the camps, self-organized a transnational No Border camp in the city center that challenged State policies. By claiming the right to the city, activists from all over Europe, together with refugees, built direct-democratic assemblies and organized a multitude of direct actions, demonstrations, and squats that marked the city’s social body with spatial disobedience and transnational commoning practices. Here, activism emerges as an important field of research and this article aims to contribute to activists’ literature on migration studies after 2015. The article is based on militant research and inspired by the Lefebvrian right to the city, the autonomy of migration, and common space approaches. The right to the city refers to the rights to freedom, socialization, and habitation, but also to the right to reinvent and change the city. It was recently enhanced by approaches on common spaces and the way these highlight the production of spaces based on solidarity, mutual help, common care, and direct democracy. The main findings of this study point to how the struggle of migrants when crossing physical and social borders inspires local solidarity movements for global networking and opens up new possibilities to reimagine and reinvent transnational common spaces.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΔΙΕΘΝΗ επιστημονικά συνέδρια (με κρίση)

  • Tsavdaroglou, C and Lalenis, K. (2020). Post-democracy governance in refugee camps. Unveiling the socio-spatial conflicts of refugee crisis in Athens and Thessaloniki. Architecture & Urbanism In The Age Of Planetary Crisis (23-24 October 23-24, London + VIRTUAL.
  • Tsavdaroglou, C. and Hatziprokopiou, P. (2020). Refugees’ threshold housing in Idomeni. In between a fencing borderscape and a transnational common space. IMISCOE Spring conference, February 6-7, University of Lisbon, Portugal.
  • Tsavdaroglou, C. and Lalenis, K. (2019). The refugees’ right to housing. Housing commons vs state spatial policies of refugee accommodation centers in Athens and Thessaloniki. The City as a Commons, Research Symposium, 2-4 September 2019, University of Pavia, Italy.
  • Tsavdaroglou, C. (2019). (De)criminalizing the Refugees’ Right to the City: State-run camps versus commoning practices in Athens and Thessaloniki. In Social Movements and the Right to the City Conference, 18-19 June 2019, Madrid, Spain.
  • Tsavdaroglou, C. and Lalenis K. (2019). The antagonism between the political extreme right and the refugees, for the rights to the city. Dialectics between transnational common spaces versus nationalistic conflicts in the case of Thessaloniki, Greece. In International Critical Geography Conference (ICCG), 19-23 April 2019, Athens, Greece.
  • Tsavdaroglou, C. (2018). City branding vs city commoning. The tourists’ or the refugees’ right to the city in Athens and Thessaloniki? City Street 3: Transitional Streets: Narrating Stories of Convivial Streets, Notre Dame University, October 29 – November 3, 2018, Beirut, Lebanon.
  • Tsavdaroglou, C. (2018). The refugees’ right to housing in between formality and informality. State-run camps vs commoning practices in Athens and Thessaloniki. Session: From informal to formal housing: understanding interactions between space, memory, and identity through narratives, RGS-IBG Annual International Conference, Cardiff University, August 28-31, 2018, Cardiff, UK.
  • Tsavdaroglou, C. (2018). From camp to campus. No border actions and the refugees’ right to the city in Thessaloniki. 15th IMISCOE Annual Conference, Europe, Migrations and the Mediterranean: Human Mobilities and Intercultural Challenges, July 2-4, 2018, Barcelona, Spain.
  • Tsavdaroglou, C. (2018). The ecumenical right to the common space. Between stasis and movement. International Unconference: Urban Struggles in Mediterranean Cities: The Right to the City and the Common Space, School of Architecture, National Technical University of Athens May 31 – June 3, 2018, Athens, Greece.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ σε ΕΛΛΗΝΙΚΑ συνέδρια    (με κρίση)

  • Τσαβδάρογλου, Χ. και Λαλένης, Κ. (2018). Το δικαίωμα των προσφύγων στη στέγαση. Στεγαστικά κοινά και πολιτικές χωροθέτησης κέντρων φιλοξενίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Βόλος, 27-30 Σεπτεμβρίου 2018.